eTA for filippinske statsborgere


eTA for filippinske statsborgere

Kvalifisering for eTA

Filippinske statsborgere kan søke om eTA
Filippinske statsborgere må ha hatt et kanadisk besøksvisum de siste 10 årene eller ha et amerikansk non-immigrant-visum.
Filippinske statsborgere får rask innreise ved hjelp av eTA-programmet.

Andre eTA-krav

➤ Filippinske statsborgere kan søke om eTA på nettet
➤ eTA er kun gyldig for ankomst med fly
➤ Reisende må ha et e-pass som er maskinlesbart.
➤ eTA er for korte turist-, forretnings-, transitt- og sykebesøk.
➤ Du må være over 18 år for å søke om eTA, ellers må du ha med deg en forelder/foresatt.


Filippinske statsborgere kan søke om en Canada eTA for å reise inn i Canada på korttidsbasis (under 90 dager) for generell turisme, forretninger, transitt eller medisinske formål. For å kunne søke om eTA må man ha hatt et kanadisk besøksvisum i løpet av de siste 10 årene eller et amerikansk non-immigrant-visum.
Canadas eTA-program ble godkjent i 2012, og det tok fire år å utvikle de nødvendige systemene som skulle kobles til eksisterende immigrasjonsdatabaser og andre sikkerhetsdata for å skape et sømløst nytt screeningverktøy. eTA-programmet ble lansert i 2016 for å screene reisende fra utlandet som et svar på den globale økningen i terroraktiviteter.
Filippinske statsborgere må fylle ut denne elektroniske visumsøknaden før de går om bord på et fly til Canada, og dette gjelder også reisende som kun skal mellomlande i Canada på vei til andre internasjonale destinasjoner.
Filippinske statsborgere som ønsker å reise inn i Canada i mer enn 90 dager, eller for andre formål enn de som er tillatt under eTA-programmet, må søke om et annet visum. Du finner mer informasjon ved å gå til Canada Immigration Visa Advice og bruke gratisverktøyet "do i need a visa tool".
Det anbefales at filippinske statsborgere fyller ut eTA-søknaden 72 timer før avreisedato. Du finner mer informasjon ved å gå til eTA requirements eller Canada eTA FAQ's. Vi anbefaler at du leser gjennom disse sidene før du starter en eTA-søknad for å unngå forsinkelser eller risiko for at eTA avslås.
Det er et krav at man må være filippinsk statsborger før man kan søke om eTA til Canada, så reisende som har pass eller reisedokument med en annen status, for eksempel flyktning, må søke om et fullstendig besøksvisum til Canada og ikke en eTA.
Filippinske statsborgere kan forvente at eTA-søknaden normalt blir behandlet og godkjent i løpet av 5 minutter, og godkjenningen sendes via e-post i form av et PDF-dokument. Det er ikke nødvendig å skrive ut eller vise frem noen dokumenter på flyplassen, ettersom eTA lagres elektronisk mot passet i Canadas immigrasjonssystem.

Råd om eTA-søknad
  • Send inn søknaden minst 72 timer før avreise
  • Hvis du får avslag på en eTA, kan du fortsatt søke om fullt besøksvisum.
  • En eTA garanterer ikke innreise til Canada, da den endelige avgjørelsen tas av Canada Immigration.
  • Hvis den reisende er under 18 år, må en forelder eller verge sende inn søknaden.

Les mer om eTA

Fordeler med eTA
  • eTA er gyldig i 5 år fra utstedelsesdato.
  • Kan brukes til flere innreiser med en varighet på under 90 dager
  • Rask godkjenning og elektronisk levering
  • Søk på PC, nettbrett eller mobil

Søk om eTA

Du har fått innvilget et kanadisk besøksvisum i løpet av de siste ti årene, eller du har et gyldig nonimmigrant-visum til USA. Formålet med besøket ditt i Canada er kortvarig, for forretninger eller turisme (vanligvis for perioder på opptil 6 måneder). Du flyr til eller mellomlander på en kanadisk flyplass med et gyldig pass fra en av de godkjente visumpliktige nasjonene. Hvis ikke alle disse vilkårene er oppfylt, må du ha et besøksvisum for å reise til Canada.