eTA for franske statsborgere


eTA for franske statsborgere

Kvalifisering for eTA

Franske statsborgere kan søke om eTA
Frankrike var med i lanseringen av Canadas eTA-program.
Franske statsborgere får rask innreise ved hjelp av eTA-programmet.

Andre eTA-krav

➤ Franske statsborgere kan søke om eTA online
➤ eTA er kun gyldig for ankomst med fly
➤ Reisende må ha et e-pass som er maskinlesbart.
➤ eTA er for korte turist-, forretnings-, transitt- og sykebesøk.
➤ Du må være over 18 år for å søke om eTA, ellers må du ha med deg en forelder/foresatt.


Krever franske statsborgere en Canada eTA?

Franske statsborgere må søke om et Canada eTA-visum for å reise inn i Canada på korttidsbasis (under 90 dager) for generell turisme, forretninger, transitt eller medisinske formål. Dette gjelder kun for passasjerer som ankommer Canada med kommersiell flyvning eller charterfly. eTA-programmet ble innført i 2016 for å kontrollere reisende som kommer fra utlandet, som et svar på den globale økningen i terroraktiviteter, for å sikre Canadas grenser og for å gi sanntidsdata om alle passasjerer som reiser inn i Canada.

Når ble eTA innført for Fench-borgere?

Canada eTa-programmet ble godkjent i 2012, og det tok fire år å utvikle de nødvendige systemene som skulle kobles til eksisterende immigrasjonsdatabaser og andre sikkerhetsdata for å skape et sømløst nytt screeningverktøy. Det ble obligatorisk i 2016.
Innbyggere fra Frankrike og andre EU-land må fylle ut denne elektroniske visumsøknaden før de går om bord på et fly til Canada, og dette gjelder også reisende som kun skal mellomlande i Canada på vei til andre internasjonale destinasjoner.

Kan en fransk statsborger bli lenger enn 90 dager?

Franske statsborgere som ønsker å reise inn i Canada i mer enn 90 dager, eller for andre formål enn de som er tillatt under eTA-programmet, må søke om et annet visum. Du finner mer informasjon ved å gå til Canada Immigration Visa Advice og bruke gratisverktøyet "do i need a visa tool".

Når bør en fransk statsborger søke om eTA?

Det anbefales at franske statsborgere fyller ut eTA-søknaden 72 timer før avreisedato. Du finner mer informasjon under eTA-krav eller Canada eTA FAQ. Det anbefales å lese gjennom disse sidene før du starter en eTA-søknad for å unngå forsinkelser eller risiko for at eTA avslås.
Det er et krav at man må være fransk statsborger før man kan søke om Canada eTA, så reisende som har et pass eller reisedokument med en annen status, må søke om et fullstendig Canada-visum og ikke en eTA.

Hvor lang tid tar det å få en eTA?

Franske statsborgere kan forvente at eTA-søknaden normalt blir behandlet og godkjent i løpet av 30 minutter, og godkjenningen sendes via e-post i form av et PDF-dokument. Det er ikke nødvendig å skrive ut eller vise frem noen dokumenter på flyplassen, ettersom eTA lagres elektronisk mot passet i Canada Immigration-systemet.

Hva skjer hvis det er en feil i eTA-skjemaet?

Hvis du gjør en feil i eTA-skjemaet og oppgir feil informasjon, vil eTA-en ikke være gyldig, og du må søke om en ny eTA. Det er ikke mulig å oppdatere eller endre opplysningene i en eksisterende eTA etter at den er behandlet og godkjent.

Råd om eTA-søknad
  • Send inn søknaden minst 72 timer før avreise
  • Hvis du får avslag på en eTA, kan du fortsatt søke om fullt besøksvisum.
  • En eTA garanterer ikke innreise til Canada, ettersom den endelige avgjørelsen tas av Canada Immigration.
  • Hvis den reisende er under 18 år, må en forelder eller verge sende inn søknaden.

Les mer om eTA

Fordeler med eTA
  • eTA er gyldig i 5 år fra utstedelsesdato.
  • Kan brukes til flere innreiser med en varighet på under 90 dager
  • Rask godkjenning og elektronisk levering
  • Søk på PC, nettbrett eller mobil

Søk om eTA