Å reise til Canada med en medisinsk enhet

Redigert: May 28, 2022 | Tags: Grensesikkerhet, Flyr til Canada, Flysikkerhet

Reisende med medisinske enheter må være klare over regler og reguleringer når de reiser til Canada med fly. Det første steget i planleggingsprosessen, er for slike reisende å kontakte legen sin. Gjør forespørsler om hvorvidt det vil være trygt for deg å reise, og å passere gjennom metalldetektorene i sikkerhetssjekken i bruk på diverse sjekkpunkter. Reisende bør også samle sammen sine medisinske dokumenter, slik som bevis på resepter eller medisinsk funksjonshemming, da de kan trenge dem under reisen sin.

Planlegg på forhånd

Flyselskaper har strenge retningslinjer når det gjelder håndbagasje. Reisende har vanligvis bare tillatelse til å bære med seg maksimalt to kollier håndbagasje. Denne grensen gjelder derimot ikke for mobilitetshjelpemidler, medisinsk utstyr og forsyninger. For de som kan behøve å reise med batteridrevne mobilitetshjelpemidler eller rullestoler, vil det være viktig å informere flyselskapet om dette på forhånd. Det samme gjelder også for personer som kan behøve assistanse med å gå gjennom prosessen før ombordstigning.

Ved ankomst til flyplassen, gå over til sikkerhetskøen for Spesielle behov / Familie. Det anbefales at alle reisende med en funksjonshemming eller spesielle behov bruker denne køen, da sikkerhetsoffiserene på disse stasjonene er godt utstyrt til å tilby eventuell ekstra assistanse som kan være nødvendig. Sikre at du informerer offiserene om at du har et mobilitetshjelpemiddel, en protese eller et medisinsk implantat som enten kan bli påvirket eller utløse de magnetiske feltene til stede i sikkerhetsmetalldetektorene.

Pacemakere og andre medisinske enheter

Reisende som har insulinpumper, pacemakere og/eller andre medisinske enheter bør informere screeningoffiserene om dette ved ankomst til screeningstasjonene. Den medisinske informasjonen samlet inn tidligere vil være påkrevd for å sette deg i stand til å bekrefte at du faktisk har en eksisterende medisinsk tilstand. Der ytterligere screening regnes som nødvendig, vil screeningoffiserer arrangere for dette å finne sted i et privat rom inne på flyplassen.

Flyreise med sprøyter

Visse medisinske tilstander krever at pasienter reiser med sprøyter og nåler. Hvis du har en slik tilstand, sikre at du har med deg en medisinsk attest for å bekrefte denne tilstanden. Bortsett fra en medisinsk attest kan du også oppgi en stemplet erklæring fra fastlegen din eller helseomsorgsfasiliteten. I visse land vil en reisende mest sannsynlig blir utspurt av flyselskapet eller sikkerhetspersonale på flyplassen hvis det viser seg at de reiser med sprøyter og nåler uten en god og/eller rimelig forklaring.

Hvis nødvendige av medisinske årsaker, kan sprøytene og nålene plasseres i håndbagasjen. For bekreftelsesformål, sjekk nettstedet til Den canadiske sikkerhetsmyndigheten for lufttransport for å bestemme hvilke dokumenter som er nødvendige. Vurder også å sjekke flyselskapets reguleringer da retningslinjene kan variere noe fra selskap til selskap og fra land til land.

Screening før ombordstigning og stomi

Før du kan starte prosessen før ombordstigning, sikre at du har informert sikkerhetspersonalet på screeningstasjonen at du har en stomi. Du vil måtte gi dem en merknad fra legekontoret. Mens denne dokumentasjonen ikke er obligatorisk, vil det å ha den med deg forenkle screeningprosessen. Som tidligere bemerket, et privat undersøkelsesområde vil bli tilbudt umiddelbart hvis ytterligere screening er påkrevd.

Du kan pakke alle stomiforsyningene dine, f.eks. flenser og poser i håndbagasjen som deretter vil ble screenet ved de faste sjekkpunktene. Flenser bør forberedes på forhånd ved å sørge for at du har kuttet dem før reisedatoen din. Dette er spesielt viktig hvis du tror at du vil kunne trenge dem under flyvningen.

Pastatuber er unntatt fra væskerestriksjonene. Reisende må imidlertid presentere tubene til screeningpersonalet separat ved å først fjerne dem fra håndbagasjen.

Ytterligere medisinske gjenstander og mobilitetshjelpemidler som er tillat gjennom sikkerhetsscreeningområdet inkluderer:

 • Rullestoler
 • Penn og tavle
 • Scootere
 • Braille notatblokker
 • Krykker
 • Alle diabetesrelaterte forsyninger, utstyr og medisiner
 • Stokker
 • Medisiner
 • Gåstoler
 • Verktøy for proteseenheter
 • Proteseenheter
 • Personlige CO2-konsentratorer og oksygen
 • Gips
 • Supplerende personlig oksygen
 • Støtteskinner
 • Verktøy for remontering/demontering av rullestol
 • Støtteapparater
 • Cochleaimplantater
 • Tjenestedyr
 • Høreapparater
 • CPAP (kontinuerlig positivt luftveistrykk)-respiratorer og maskiner. Vannet i CPAP-maskinen er også ekskludert fra flyselskapets væskerestriksjoner.
 • Apnémonitorer
 • Hjelpemiddelenheter
 • Ortopediske sko
 • Adaptivt/assisterende utstyr
 • Ytre medisinske enheter
 • Alt annet funksjonshemmingsrelatert utstyr eller -enhet og relaterte medisinske forsyninger

Medisinsk godkjenning og forhåndsvarsel

Enhver reisende som trenger å bruke en batteridreven medisinsk enhet eller utstyr under flyvningen sin er påkrevd å kontakte flyselskapets reservasjonsskranke minst førtiåtte timer før de reiser. Medisinsk godkjenning for å gå om bord på en flyvning er påkrevd for visse medisinske enheter som ventilatorer.

Det er vesentlig å merke seg at medisinsk godkjenning ikke er påkrevd for reisende som har en BPAP- eller CPAP-maskin påkrevd for å behandle søvnapné. Du anbefales allikevel å ta kontakt med ditt flyselskaps reservasjonskontor hvis du har som intensjon å bringe maskinen om bord, selv om du ikke har som intensjon å bruke den.

Ytterligere informasjon om å reise med batteridrevet medisinsk utstyr

Ekstra batterier

Bekreft med flyselskapet om de aksepterte batteritypene og -enhetene. For de ekstra batteriene, sørg for at de er pakket på en måte som vil beskytte dem fra fysisk skade eller kortslutning. Vurder å plassere hvert batteri i en separat plastpose eller en beskyttende pose, og å teipe over alle de utsatte terminalene. Vurder ellers å la de ekstra batteriene bli i sin originalforpakning.

Batterier som kan lekke

Innsjekket bagasje – Batterier som kan lekke ment for bruk med en batteridreven medisinsk enhet er ikke tillatt i innsjekket bagasje. Dersom det ikke er mulig å etablere hvorvidt batteriet kan lekke eller ikke, vil flyselskapet behandle det som et batteri som kan lekke.

Håndbagasje – Du kan pakke batterier som kan lekke i håndbagasjen din. De pakkede batteriene dine bør forbli under setet til enhver tid. Ytterligere pakkekrav kan gjelde. Ring reservasjonsskranken for å gjøre forespørsler om hvordan du skal pakke batteriene som kan lekke.

Konklusjon

Reisende med medisinske enheter vil måtte sikre at eiendelene deres overholder trygghets- og sikkerhetsreguleringer samt flyselskapets regler. Hvis reisende er i tvil om hvorvidt enheten deres er i samsvar eller ikke, bør de kontakte sitt flyselskaps støttelinje for mer informasjon. Til slutt, når du reiser med en medisinsk enhet eller medisiner, ta med deg nok til å vare hele turen, da det å få tak i medisinske forsyninger eller medisiner kan vise seg å være vanskelig eller dyrt i Canada.

Få riktig reiseautorisasjon for Canada

Hvis du har pass fra et land som er berettiget for kanadisk eTA, som Storbritannia, Irland, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Danmark, sverige, Norge eller mange andre eTA-berettigede land, må du få godkjent eTA før turisme-, forretnings- eller medisinske besøk til Canada. Begynn på søknaden, eller gå til eTA-kravene for å lære mer om Canadas eTA

Søk om kanadisk eTA