Hvem er unntatt fra å trenge en canadisk eTA?

Redigert: Feb 13, 2023 | Tags: Opptakskrav for Canada, Avbryt eTA-applikasjonen, Canada eTA-krav

Reisende fra flere land trenger ikke visum når de reiser til Canada. I stedet må bosatte i disse nasjonene søke om en Elektronisk reiseautorisasjon, eller eTA. Imidlertid trenger ikke alle fra et visumunntatt land en eTA. Denne artikkelen gir en kort veiledning om Canadas eTA-unntak.

Amerikanske statsborgere

Canadas nærmeste nabo utgjør en stor prosent av landets årlige besøkende, både for arbeids- og fritidsreiser. Heldigvis for disse reisende trenger amerikanske statsborgere hverken et gyldig visum eller en eTA for innreise til Canada. They simply need to show their De trenger bare vise sitt amerikanske pass. Personer med permanent oppholdstillatelse i USA trenger imidlertid å innhente en eTA hvis de besøker Canada med innreise med fly.

Utenlandske offentlige personer og ansatte i reiseindustrien

Personer som reiser til Canada som en del av arbeidet sitt innen reiseindustrien eller i en offisiell kapasitet er unntatt fra eTA-krav. Denne gruppen inkluderer besetning på fly og andre enkeltpersoner som jobber innen luftfartsindustrien, så som flyinspektører eller ulykkesetterforskere. Disse reisende er unntatt fra eTA-kravet så lenge de jobber i Canada.

I tillegg er diplomater som har mottatt akkreditering fra de canadiske myndighetene unntatt fra eTA-krav. Annet personale fra utenlandske myndigheter unntatt fra å måtte søke om eTA inkluderer medlemmer av utenlandske militære styrker som kommer til Canada som en del av sine plikter. Dette unntaket gjelder kun for land navngitt i Visiting Forces Act.

Utenlandske borgere med canadiske visum eller andre dokumenter

En utenlandsk borger som har fått utstedt et canadisk visum trenger ikke søke om en eTA  for å reise inn i landet. I enkelte tilfeller kan en utenlandsk borger som har gyldig immigrasjonsstauts i Canada, så som en internasjonal student, turist eller midlertidig utenlandsk arbeider, til og med dra fra og reise inn i landet igjen uten å måtte søke om en eTA eller et nytt visum. Dette gjelder kun hvis enkeltpersonen reiste enten til USA eller til Saint Pierre and Miquelon. Hvis reisen inkluderte noen andre reisemål, er den reisende ikke unntatt.

Andre utenlandske borgere

Det er et antall andre situasjoner der en utenlandsk borger kanskje ikke trenger en eTA for å reise inn i Canada. Noen av disse tilfellene gjelder for reisende som kun stopper i Canada på sin vei til et annet reisemål. Utenlandske reisende som for eksempel har tillatelse til å reise inn i USA har tillatelse til å reise inn i Canada en-route, så lenge flyet deres kun stopper for påfylling av drivstoff. Det samme gjelder for reisende fra USA på vei til et annet reisemål. Utenlandske reisende som gjør et ikke-planlagt stopp i Canada trenger heller ikke søke om en eTA for å reise inn i landet.

Enkelte spesielle programmer gjelder der reisende ikke trenger å søke om en eTA for å reise inn i landet. Reisende i Transitt uten visum-programmet (TWOV) trenger ikke et visum så lenge de ikke går ut av flyplassens internasjonale transittområde og blir i Canada i mindre enn 24 timer. Dette programmet gjelder kun for reisende fra Indonesia, Filippinene, Taiwan eller Thailand som er på vei til, eller returnerer fra, USA. Et lignende program er Transitt-program for Kina, som lar kinesiske passinnehavere reise inn i Canada på vei til eller fra USA så lenge de reiser på godkjente flyvninger via godkjente flyplasser.

Til slutt, franske borgere som bor i Saint Pierre og Miquelon trenger ikke en eTA for å reise til Canada. Denne lille regionen av fransk territorium i St. Lawrence-bukta er mye nærmere Newfoundland enn den er noen annen del av Frankrike, og beboere reiser ofte frem og tilbake til Canada. Muligheten til å reise uten eTA eller visum gjør denne prosessen raskere og enklere.

Konklusjon

Hvis du faller innenfor noen av disse kategoriene, kan du være unntatt fra å måtte søke om en eTA før du besøker Canada. Hvis ikke, må du søke om én – eller om det egnede visumet – før du planlegger reisen din.