Vanlige spørsmål om Canada eTA

Vanlige spørsmål om Canada eTA

Generelle ofte stilte spørsmål

Hva er en canadisk eTA (Elektronisk reiseautorisasjon)?

Siden 2016 har eTA vært et obligatorisk opptakskrav for visumfritatte utenlandske statsborgere som planlegger å reise til Canada med fly. Autorisasjonen er elektronisk koblet til passet ditt og gjelder i fem år, eller til datoen passet ditt utløper dersom denne datoen kommer først. En eTA kan brukes til transitt-, turisme- eller forretningsbesøk på opptil seks måneder.

En godkjent eTA bekrefter at en utenlandsk statsborger er berettiget til å reise til Canada uten visum og fungerer som dokument for visumfritakelse. Selv om et visumfritak, som eTA, har nesten samme formål som et visum, er metoden å skaffe seg det svært ulik metoden for å skaffe seg et visum. Det er en mer tidkrevende prosess å søke om et vanlig canadisk visum, mens eTA-søkere vanligvis blir varslet om en beslutning innen få minutter.

Hvem trenger en canadisk eTA?

En eTA er ikke nødvendig for alle utenlandske statsborgere som bestemmer seg for å reise til Canada. Kravene for eTA berører reisende fra visumfritatte land, som enkelte europeiske nasjoner. I tillegg vil de fra til Australia og New Zealand bli påvirket av den nye prosessen. For alle utenlandske statsborgere i land som ikke er inkludert i noen visumfritaksavtaler med Canada, vil ikke deres visumkrav bli påvirket av innføringen av canadisk eTA.

Jeg reiser til Canada med båt, cruiseskip eller ved å kjøre over en grense. Trenger jeg en eTA?

Nei, en eTA er påkrevd for reisende som kommer til Canada med kommersielle fly eller charterfly.

Hvor lenge kan jeg bli i Canada med en eTA?

Godkjente eTA-innehavere har lov til å oppholde seg inntil seks måneder i Canada, men canadiske grensemyndigheter vil bestemme nøyaktig lengde på oppholdet ved ankomst, og vanligvis stemple nøyaktig varighet i søkerens pass.

Jeg er amerikansk eller canadisk statsborger. Trenger jeg en eTA?

Nei. Amerikanske eller canadiske statsborgere eller fastboende er unntatt fra kravet om eTA.

Hva er alderskravene for en eTA?

Alle eTA-kvalifiserte reisende, uavhengig av alder, må søke om en eTA.

Jeg har allerede et canadisk reisevisum, men har også et pass fra et visumfritatt land. Trenger jeg en eTA?

Nei, du kan reise på ditt eksisterende pass som har det godkjente canadiske reisevisumet. Hvis du ønsker det, kan du søke om en eTA ved bruk av passet fra det visumfritatte landet.

Ofte stilte spørsmål om søknad

Hvordan søker jeg om en canadisk eTA?

Hele eTA-søknadsprosessen er nettbasert. Det er derfor relativt enkelt å sende inn en søknad, hele veien fra innsending til mottak av autorisasjon. Alle eTA-kvalifiserte reisende må sende inn deres søknadsinformasjon på internett. Når en eTA-søknad er godkjent, vil eTA-søkeren bli varslet via e-post. En godkjent eTA er påkrevd før du går ombord på et fly til Canada. Reisende som ikke har en godkjent eTA vil ikke få gå ombord, uavhengig av om eTA-søknaden deres fortsatt under behandling.

Den elektroniske søknaden tar omtrent ti minutter per reisende. Du må sørge for at du har gyldig pass-, reise- og kontaktinformasjon for hver reisende, sammen med et kreditt- eller debetkort for å betale eTA-avgiften per innsendte søknad. Hver reisende i din gruppe eller familie vil trenge en godkjent eTA. Hvis du er kvalifisert, kan du søke om eTA nå.

Hvor lang tid tar det å få en eTA godkjent?

De fleste eTA-søknader godkjennes innen noen få minutter, men det er ikke uvanlig at enkelte søknader tar flere dager eller uker å behandle. IRCC vil kontakte deg dersom ytterligere informasjon er nødvendig for å behandle søknaden din.

Hva er varigheten av en godkjent eTA?

Når en eTa er godkjent, vil den være gyldig i inntil fem år fra utstedelse, eller til datoen passet ditt utløper dersom denne datoen kommer først.

Er visum påkrevd dersom jeg bare passerer gjennom Canada uten å stoppe?

Hvis du er statsborger i et land som ikke er visumfritatt for reise til Canada, trenger du et transittvisum for å kunne passere gjennom Canada uten å stoppe eller besøke landet. Dette er påkrevd selv om gjennomreisen din tar mindre enn 48 timer, men det er ingen gebyr for et transittvisum. Fyll ut søknaden om besøksvisum (Midlertidig oppholdsvisum) og velg transittvisum fra listen over alternativer på skjemaet.

Dersom du er visumfritatt og nå trenger en eTA for å besøke Canada, vil du også trenge en eTA til å passere gjennom Canada.

Du vil kanskje ikke trenge transittvisum eller eTA hvis du reiser til eller fra USA. Hvis enkelte utenlandske statsborgere oppfyller spesifikke krav, tillater Transit Without Visa Program (TWOV) og China Transit Program (CTP) at de kan reise gjennom Canada på vei til og fra USA uten et canadisk transittvisum.

Kan jeg likevel reise til Canada dersom jeg har sendt inn eTA-søknaden min og ennå ikke har mottatt en endelig beslutning?

Nei, du kan ikke gå ombord på noen fly til Canada før din eTA er godkjent. Selv om du har blitt bedt om å levere tilleggsdokumentasjon og sendt dokumentasjonen tilbake til IRCC, er du fremdeles ikke autorisert til å reise til Canada før du mottar en godkjent eTA.

Kan jeg søke om en eTA på vegne av noen andre?

Ja, hvis du er forelder eller foresatt til noen under 18 år, eller har tillatelse til å søke på vegne av noen i reisegruppen din, kan du gjøre det.

Du må indikere på eTA-søknadsskjemaet at du søker på vegne av noen andre, samt angi din relasjon til søkeren.

Sørg for at du har alle nødvendige opplysninger om pass, kontakt, arbeidsforhold, reise og annen bakgrunnsinformasjon for å kunne fullføre søknaden på vegne av noen andre.

Kan jeg rette en feil på eTA-søknaden min?

Feil kan ikke korrigeres på eTA-søknader. En ny søknad må da sendes inn. En ny innsending kan forårsake behandlingsforsinkelser hvis du ikke har mottatt en beslutning på din første søknad ennå. Derfor anbefales det at søkere alltid er nøye med å skrive inn riktig informasjon i skjemaet.

Har jeg sjanse til å få en eTA med kriminelt rulleblad?

Ja, du kan fortsatt søke om en eTA, og du får muligheten til å forklare omstendighetene rundt eventuelle domfellelser eller annen kriminell historie. Forklaringene du gir blir vurdert, og du får dermed muligheten til å legge ved dine egne argumenter i søknaden din om en eTA.

Jeg har fått et nytt pass siden jeg sist fikk en eTA. Må jeg søke på nytt igjen?

Ja, hvis du har fått et nytt pass siden din siste eTA-godkjenning, må du søke om eTA på nytt.

Hvordan kan jeg sjekke statusen på en eksisterende eTA eller ventende eTA?

Du kan sjekke statusen på en eTA-søknad ved å gå til siden for status på eTA-søknad.

Ofte stilte spørsmål om betaling

Er betaling påkrevd for å få behandlet en søknad?

Ja, hvis betaling ikke mottas, vil ikke behandlingen av søknaden din starte.

Hvordan kan jeg betale for en eTA?

Søkere kan betale for en eTA ved bruk av debet- eller kredittkort utstedt av Visa®, MasterCard®, American Express®, i tillegg til mange andre betalingskortutstedere.

Jeg prøvde å betale, men mottar en feilmelding. Hva gjør jeg?

Når du har mottatt detaljer om betalingsfeilen, kan du følge instruksjonene på skjermen eller kontakte din bank eller kortutsteder for mer informasjon.

Diverse ofte stilte spørsmål

Hva er fordelene med eTA-systemet?

Hovedformålet med dette systemet er å identifisere de personer som ikke er kvalifisert til å reise inn i Canada på et aktuelt tidspunkt. Reisende som ikke kan aksepteres for innreise, for eksempel de som har kriminelle rulleblad eller som har flyforbud, kan raskt identifiseres gjennom dette systemet - screeningen - og i tillegg blir reiser mer effektive og enkle for de som kvalifiseres.

Hva vil eTA-systemet koste kanadiske skattebetalere?

Ved dollarens nåværende verdi, anslås det at analyseperioden (2015-2024) for eTA-ordningen vil koste $167,74 millioner. Nettoinnvirkningen av disse nye bestemmelsene er ubetydelige, så interessenter vil heller ikke ha noen nettokostnad.

Ved kalkulering av kostnadene ovenfor, anslo GoC at de vil samle inn i gjennomsnitt $ 23,1 millioner per år fra eTA-søknadsgebyrer og at de forventer å spare inn $ 1,8 millioner per år for kostnader knyttet til fjerning av uønskede parter fra Canada. Ifølge Gazette, har CBSA estimert at det koster mellom $ 398,00 og $ 798,00 for hver utilstedelige person, avhengig av hvor lenge de blir anholdt. Til sammenligning vil eTA-systemet koste $ 23,3 millioner for etablering og bare $ 19,5 millioner i året for administrering.

Turistindustrien kan pådra seg noen markedsføringskostnader dersom de velger å annonsere eTA-krav til utenlandske statsborgere som kan være interessert i å besøke Canada.

Selv om eTA ikke befinner seg innen CBAs omfang, er det innvilget at besøkende fra land med visumfritak (med visse unntak) må betale et gebyr for å få en eTA og ta tiden til å gjøre det. For en stor majoritet vil dette imidlertid bare ta noen minutter og gebyret skal ikke være avskrekkende.

Det innrømmes også at turismen kan oppleve kortsiktig innvirkning på grunn av omstillingen til eTA, det anslås at det ikke vil resultere i permanente konsekvenser for etterspørselen til turisme i Canada. Den potensielle nedgangen i turisme blir balansert av den ukompliserte naturen til eTA-programmet, faktumet at det er gyldig i fem år og at det bare koster $ 85. Potensielle nedganger blir videre lindret av klarere og mer personlig risikovurdering enn det som var mulig tidligere.

Besøkende som kommer til Canada via land eller havner vil ikke trenge en eTA, men det anslås ikke at det vil være en økning i etterspørsel ved disse havnene da det blir kommunisert at de vil gjennomgå samme nøye inspeksjon som tidligere. Det anslås heller ikke at gebyret på $ 85 vil resultere i at potensielle besøkende bytter transportmåte. Det vil antageligvis være en omstillingsperiode mens besøkende blir gjort klar over endringen hvor inspeksjonmetodene for alle inngangshavner til tross for eTA-kravet.

Det har imidlertid blitt bemerket at GoC muligens ikke har vurdert de økte ressursene som trengs for å behandle midlertidige bosettelsestillatelser (TRP-er) for visumfritatte utenlandske statsborgere som er utilstedelige. Det vil i tillegg sannsynligvis oppstå et problem med visumfritatte utenlandske statsborgere hvis kort for permanent opphold har utløpt. Tidligere kunne de entre et fly og ankomme Canada uten at CBS innså at de var permanente innbyggere. Dette vil føre til en økning av Canadas oppholdskrav, men i tillegg øke behov for utstedelse av reisedokumenter for permanente innbyggere og saker for ankeavdelingen for immigrasjon.