Velkommen til det offisielle systemet for elektronisk reiseautorisasjon til Canada (eTA)

Fra og med august 2015 kreves en elektronisk reiseautorisasjon for reisende som besøker Canada for turisme, gjennomfart eller forretningsbesøk i mindre enn seks måneder.

Søk om Canada eTA

Velkommen til det offisielle systemet for elektronisk reiseautorisasjon til Canada (eTA)

Fra og med august 2015 kreves en elektronisk reiseautorisasjon for reisende som besøker Canada for turisme, gjennomfart eller forretningsbesøk i mindre enn seks måneder.

Berettigede reisende med pass fra utvalgte land vil kunne søke om en Canada eTA på nett.

Reisende som unnlater å skaffe en Canada eTA kan få vanskeligheter ved innreise i Canada og kan bli pålagt bøter av lokale myndigheter. Reisende rådes derfor til å søke så tidlig som mulig.

Søk om Canada eTA

eTA er en påkrevd reiseautorisasjon for reisende som besøker Canada for turisme, forretninger eller gjennomfart.
1
- Fyll ut eTA
-søknaden

Oppgi data for hver enkelt reisende på eTA-søknadsskjemaet.

Søk Søk om Canada eTA
2
- Bekreft opplysninger om de reisende

Gå gjennom og bekreft data for hver enkelt søker.

Søk om Canada eTA
3
- Betal og send inn søknad

Betaling med kredittkort, debetkort eller bankoverføring aksepteres.

Søk om Canada eTA
4
- Motta eTA via e
-post

Din eTA-autorisasjon vil bli sendt til deg via e-post innen 15 minutter eller mindre.

Søk om Canada eTA

Hva er Canadas eTA-program?

Canada har et nettbasert reisekontrollsystem for visumfrie utlendinger som kalles Electronic Travel Authorization (eTA). Dette programmet er bare ett av mange tiltak kanadiske myndigheter har iverksatt som en del av sin felles avtale med USA om å sikre sine grenser bedre.

Innlevering av eTA er obligatorisk

USA og Canada har vedtatt en policy for å forbedre sikkerheten ved den felles grensen og samarbeide om å dele visum- og immigrasjonsinformasjon om reisende som besøker begge land. Håndhevelsen av elektroniske reisetillatelser er Canadas viktigste tiltak i forbindelse med denne avtalen. Innbyggere i følgende land må skaffe seg en eTA før avreise til Canada:

Statsborgere fra følgende land kan være kvalifisert for en eTA hvis de oppfyller følgende krav:

- Du har fått innvilget et kanadisk besøksvisum i løpet av de siste ti årene, eller du har et gyldig nonimmigrant-visum til USA.
- Formålet med besøket i Canada er kortvarig, for forretninger eller turisme (vanligvis for perioder på opptil 6 måneder).
- Du flyr til eller mellomlander på en kanadisk flyplass med et gyldig pass fra en av de godkjente visumpliktige nasjonene.
Hvis ikke alle disse vilkårene er oppfylt, må du ha et besøksvisum for å reise til Canada.

Grunnleggende informasjon om Canada eTA

Canadas eTA ligner på de digitale e-visumprogrammene som finnes i mange utviklede land som USA og Australia. Som navnet antyder, bekrefter eTA at en person kan reise til Canada uten visum, men garanterer ikke innreise til Canada. Det er kun kanadiske grensemyndigheter som kan avgjøre om reisende som krysser grensen til Canada, kan få innreisetillatelse. En godkjent eTA utstedes for en periode på fem år, eller til passets utløpsdato, avhengig av hvilken dato som kommer først. En godkjent eTA gir reisende rett til å besøke Canada i opptil seks måneder, men den tillatte oppholdsperioden kan variere basert på datoene som er stemplet i passet av de kanadiske grensemyndighetene.

Omfanget av Canada eTA

Utlendinger fra land som er fritatt for visumplikt, trenger en eTA, det vil si borgere fra utvalgte europeiske land samt New Zealand og Australia. Amerikanske statsborgere, kanadiske statsborgere eller kanadiske statsborgere med permanent oppholdstillatelse er unntatt fra kravet om Canada eTA eller visum. Utenlandske statsborgere som i dag må ha visum for å reise til Canada, er ikke kvalifisert for eTA, og må derfor fortsatt ha visum for å besøke Canada i forbindelse med turisme, transitt, forretninger, arbeid, medisinsk behandling eller utdanning. Her finner du svar på ofte stilte spørsmål for dem som ønsker å søke om eTA.

Slik søker du om eTA til Canada

En godkjent eTA kreves før avreise til Canada. Alle eTA-kvalifiserte besøkende trenger en godkjent eTA uansett alder. Hele eTA-søknadsprosessen gjennomføres online, inkludert trinn som innsending av søknadsskjema, betalingsbehandling og utstedelse av eTA. I eTA-søknadsskjemaet må den reisende oppgi pass-, reise- og biometrisk informasjon som navn, fødselsdato, adresse og ansettelsesforhold.

En godkjent tillatelse genereres vanligvis i løpet av 30 minutter for de fleste søkere. Når den er godkjent, knyttes eTA-en til søkerens pass.

Søkere med kriminelt rulleblad eller medisinske tilstander kan søke og kan avklare omstendighetene ytterligere i eTA-søknadsskjemaet. Søkere som tidligere har fått avslag på søknad om kanadisk eTA eller visum, kan også søke om eTA på nytt og redegjøre for hvordan omstendighetene har endret seg siden forrige søknad. Disse søknadene tar lengre tid å behandle, ettersom de ofte må vurderes av en innvandringsmyndighet.

Fordeler med Canadas eTA-system

eTA-programmet har hjulpet Canada med å oppnå den felles visjonen de har med USA om å forbedre grensesikkerheten og utvikle den økonomiske konkurranseevnen, noe som forventes å akselerere flyten av både mennesker og varer samtidig som styrken i partnerskapet opprettholdes.

Hovedformålet med eTA-systemet er å gi kvalifiserte personer en praktisk metode for å få reisetillatelse til Canada. eTA-systemet gjør det lettere for Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) å identifisere reisende som ikke kan få innreisetillatelse, for eksempel personer med flyforbud eller omfattende rulleblad, og hindre dem i å komme inn i landet. eTA-systemet gir også IRCC data som gjør det mulig å spore reisemønstrene til visumfrie utlendinger som reiser inn i og ut av Canada. Myndighetene hadde ingen mulighet til å gjøre dette før programmet ble lansert, ettersom det ikke fantes noen forhåndsscreening av utenlandske statsborgere. eTA-systemet har dermed gitt IRCC en betydelig forbedring av grensesikkerheten.

Det interaktive forhåndsinformasjonssystemet for passasjerer og Canada eTA

IAPI-systemet (Interactive Advance Passenger Information) gir flyselskapene en "boarding/no board"-melding til alle brukere som trenger visum eller eTA for å reise inn i Canada. Det kan hende at reisende ikke får fullføre innsjekkingen uten å oppgi opplysninger om pass og eTA-autorisasjon. Reisende anbefales å søke om eTA minst 72 timer før avreise, da behandlingen kan ta flere timer eller dager, og uten godkjent eTA er det ikke tillatt å gå om bord på fly til Canada.