Bruksvilkår og betingelser

Nedenfor finner du de vilkår som er fastsatt av selskapet eta-for-canada.com, som er underlagt lovene i Storbritannia. 

Selskapet vil behandle søknader etter kundens krav og forespørsler, og vil ikke være ansvarlig for eventuelle feilaktige opplysninger. Selskapet vil streve for å oppnå riktig visum i det angitte tidsrom. Men selskapet vil ikke være ansvarlig for at følgende situasjoner oppstår ved ambassaden; Utstedelse av visum nektes, Søknaden nektes å tas imot, Utstedelse av feil visum, Forsinkelser i visumbehandlingen.

Dersom selskapet har forårsaket noen av det ovenstående gjennom feil eller unnlatelse er selskapets ansvar strengt begrenset til de kostnader som påløper for erstatning av visum eller refusjon av alle betalte gebyr, og selskapet kan ikke akseptere noe ansvar for følgeskader, som for eksempel tapt fortjeneste / inntekt, tapte flybilletter.

Rett til å Kansellere

Når du har sendt søknaden din gjennom oss på nettet eller over telefon, er det forutsatt at du har godtatt at vi umiddelbart kan begynne behandlingen av søknaden din og tilby våre tjenester. Følgelig vil du ikke ha rett til å kansellere ifølge "The Consumer Contracts (Information, Cancellation and Additional Charges) Regulations 2013". Dette er fordi, i henhold til forordning 36(1)(a) and 37(1)(a), mister du retten til å avbryte hvis du er enig i at vi kan begynne å tilby tjenester innen angrefristen.

Eierskap

Nettsiden eta-for-canada.com eies og styres av sweet startup ltd. Hvis du ikke godtar å være bundet av og overholde disse bruksvilkårene, kan du ikke få tilgang til eller bruke dette nettstedet.

Begrensninger på Bruk

Du kan ikke bruke dette nettstedet eller tjenestene som tilbys på eller gjennom det for personlig vinning, og du kan ikke selge eller gi til en tredjepart, eller på annen måte tjene på, noen tjenester eller informasjon (eller noen endring, tilpasning eller analyse av dem) tilgjengelig på eller via dette nettstedet.

Sikkerhet

Vi reserverer rettigheten til å fra tid til annen: (a) endre og/eller innføre nye og/eller ekstra sikkerhetstiltak uten forvarsel; (b) midlertidig trekke og/eller begrense tilgjengeligheten av dette nettstedet for enhver person; og (c) gjøre annet som vi mener er nødvendig for å bevare sikkerheten og integriteten til dette nettstedet og informasjonen oppbevart i dette nettstedets databaser.

Nøyaktighet og Innhold på Nettstedet

Vi bruker rimelig dyktighet og omsorg i å sammenstille informasjonen tilgjengelig på og gjennom dette nettstedet. Imidlertid kan visse opplysninger har blitt utarbeidet og/eller gitt til oss av en tredjepart som ikke er medlem av nettverket vårt. eta-for-canada.com tar ikke ansvar for nøyaktigheten av noen informasjon som er hentet fra en slik tredjepart. Videre feil og mangler i informasjonen tilgjengelig på og gjennom dette nettstedet kan oppstå på grunn av en rekke faktorer som er integrert i alle nettbaserte systemer og som ikke er innenfor vår kontroll. For eksempel kan informasjon påvirkes av maskin,- programvare,- eller operatørfeil, eller  eller funksjonsfeil i forbindelse med dataoverføring. I lys av dette er informasjonen "som den er", og du bør alltid forsøke å kontrollere riktigheten av informasjon hentet fra denne nettsiden før du stoler på den.
Dette er en dynamisk nettside, som resulterer i at innholdet og utseendet kan endres fra tid til annen uten forvarsel.

Begrenset Lisens og Eierskap

Du får en begrenset lisens til å laste ned materialet på dette nettstedet til en personlig datamaskin, og til å skrive ut papirkopier av disse materialene, kun til personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at all opphavsrett, varemerker og andre rettigheter holdes intakt.
Det er uttrykkelig og spesielt tillatt i disse bruksvilkårene at all oversettelse, overføring, distribusjon eller annen bruk av materialet på dette nettstedet og dets databaser til andre nettsider eller medier er strengt forbudt. Du er også forbudt å: (a) framing av dette nettstedet eller noen del av det på annen nettside; eller (b) mirroring (speiling) av dette nettstedet på en annen server; eller (c) bruk av automatisert skjermopptaksteknologier for å innhente informasjon av noe slag fra dette nettstedet.

Programvaren (hvis noen) gjort tilgjengelig for nedlasting fra dette nettstedet er enten eid av eller lisensiert til oss. Du kan bare bruke slik programvare i samsvar med sluttbrukers medfølgende lisens for programvaren, eller der det ikke er noen slik lisens; du får en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å bruke den nevnte programvaren til å bruke dette nettstedet i samsvar med disse bruksvilkårene.

All opphavsrett og alle andre immaterielle rettigheter og eiendomsrettigheter av noe slag som på noe vis er tilknyttet dette nettstedet (inkludert men ikke begrenset til de som er tilknyttet innholdet, merkevarebygging og tjenester, programvare og annet materiale gjort tilgjengelig på og gjennom nettstedet) som ikke er gitt til deg i henhold til disse bruksvilkårene er herved uttrykkelig forbeholdt eta-for-canada.com eller, de respektive eiere av eventuelle andre merkevarer, navn eller logoer omtalt på dette nettstedet.

Ditt Samtykke

Ved å bruke dette nettstedet samtykker du til eta-for-canada.com, behandling og overføring (både innenfor og utenfor EØS) av brukerdata som er nødvendig for at vi kan gi deg denne tjenesten og gjøre deg i stand til å bruke nettstedet og motta din ETA. 

Leveringspolitikk

Vår Leveringspolitikk er fastsatt for å forklare deg, som kunde, hvordan vi tilbyr våre tjenester på våre nettsider.

1- eta-for-canada.com er en privat, tredjeparts ETA søknads byrå, og det er ikke på noe vis tilknyttet de canadian myndigheter.

2- Tjenester som tilbys:

  • ETA Visa Waiver søknadsregistrering og behandling.
  • Behandling og statusoppdatering samme dag.
  • Bekreftelse på reisetillatelse tilsendt på e-post
  • Oppdateringer på søknadstatus og statuskontroll i 2 år fra ETA-autorisasjonen ble mottatt.
  • 24/7 ETA kundestøtte over e-post og telefon. 

3- eta-for-canada.com garanterer ikke at søknader vil bli akseptert, vi bare behandler kundens søknadsinformasjon og legger dette inn i ETA’s CIC-system. 

4- Kunden er ansvarlig for å gi gyldig og korrekt søknadsinformasjon, eta-for-canada.com er ikke ansvarlig for eventuelle avviste søknader på grunn av ugyldige eller uriktige opplysninger levert av kunden.

5- Når søknadsinformasjonen er innsendt vil eta-for-canada.com bruke 24 timer på å behandle søknaden og på å gi en statusoppdatering til kunden. Ingen klager blir akseptert for at bekreftelse på reisetillatelse ikke sendes før 24 timer etter at informasjonen blir sendt inn av kunden. Kunden har rett til å klage når de ikke har mottatt en bekreftelse eller statusoppdatering etter 24 timer. 

6- Søknader kan bli satt på vent av CIC for multippel grunn, i disse tilfellene en kundebehandler vil kontakte kunden for å koordinere en mulig løsning. Samme sak hvis søknaden blir avslått.

7- Tjenestene som tilbys her gjelder for innsending av eTA-søknader. Pris for søknadsbehandling inkluderer alle tjenestegebyrer (inntil 80 USD), avhengig av hvor søkeren søker fra. Vi har ingen tilknytning med Canadas regjering eller ambassade. Behandlingsgebyret inkluderer 7 CAD for regjeringens eTA-utstedelse. Du kan søke direkte via http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.aspVed å kjøpe våre tjenester godtar kunden å betale en serviceavgift for dataregistrering samt prosesseringsavgift som inkluderer e 7 CAD gebyr som betales av eta-for-canada.com på hans/hennes vegne til Canadian Immigration and Citizenship (CIC), og canadian myndigheter, for ETA’s systemavgift.

8- Kunden gir også eksplisitt fullmakt til å la eta-for-canada.com administrere hans/hennes søknadsdata og søke på hans/hennes vegne i CIC ETA-systemet. Ifølge våre retningslinjer for personvern og CIC personvernerklæring på: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp

9- Kunden sertifiserer at han/hun har rett til - og er juridisk autorisert til - å betale med registrert bankkort. eta-for-canada.com vil belaste det registrerte bankkortet med en totalsum og er ikke ansvarlig for noen ulovlig bruk av kredittopplysninger registrert av kunden.

Når vår ekspressbehandling er fullført på samme dag, inkludert helger og helligdager, vil vi utelukkende levere produktet til deg via e-post.

Vi anbefaler sterkt at du legger til vår e-postadresse support@eta-for-canada.com i din godkjentliste for å sikre at vår e-post ikke blir avvist på grunn av overfylt innboks. 

PDF-filer kan leses ved å benytte Adobe reader som er gratis å laste ned.

Hvis du har spørsmål angående vår leveringspolitikk kan du kontakte oss via e-post (support@eta-for-canada.com). Vi vil svare i løpet av 24 timer.

Vår Tjeneste anses fullført når det sendes til deg på e-post. Vi anbefaler at du tar en utskrift av din reisetillatelse siden enkelte flyselskaper kan kreve å se kopi av tillatelsen ved innsjekking. 

Ansvarsfraskrivelse og Ansvarsbegrensning

(a) Bortsett fra det som kan settes ut i disse bruksvilkårene, er dette nettstedet, dets innhold, og enhver bruk du velger å utføre, gitt og tillatt uten garantier av noe slag, uttrykkelig eller underforstått, og vi fraskriver oss alle slike påstander og garantier så langt som loven tillater. Vi garanterer ikke at informasjonen som finnes på eller er tilgjengelig via dette nettstedet er tilstrekkelig, fullstendig, nøyaktig eller oppdatert, og vi garanterer heller ikke at området (eller deler av det) alltid vil være tilgjengelig, fullt funksjonelt eller fritt for feil eller virus. Følgelig samtykker du i at den eneste rett tilgjengelig for deg som følge av brudd på disse bruksvilkårene vil være kontraktsbrudd fra vår side, under disse bruksvilkårene.

(b) Med forbehold om punkt (d) nedenfor, men ellers så langt som loven tillater det, fraskriver vi oss ansvar for alle tap, skader og ansvar (med mindre det er forårsaket av vår uaktsomhet) for all bortkastet tid, alle tap på/skader av informasjon, alt tap av fortjeneste, muligheter og goodwill, og alle indirekte, følgelige og straffende tap eller skader som oppstår fra eller i forbindelse med bruk av dette nettstedet og/eller informasjon om nettstedet eller tjenester tilbudt gjennom det, uansett hvordan det har oppstått, enten i kontrakt, tort (inkludert uaktsomhet), vedtekt eller på annen måte, og selv om det var rimelig forutsigbart eller vi har blitt gjort oppmerksom på muligheten for slike tap/skader/forpliktelser.

(c) Med forbehold om punkt (d) nedenfor, men ellers så langt som loven tillater det, skal vårt totale samlede erstatningsansvar i forhold til direkte tap og skader og andre direkte ansvar, uansett hvordan det har oppstått, enten i kontrakt, tort (inkludert uaktsomhet), vedtekt eller annet begrenses per krav eller serie av relaterte krav, til 100 pund.

(d) Ingenting i disse bruksvilkårene skal begrense vårt ansvar for: 

(i) tap eller skade for dødsfall eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet; eller

(ii) for noen uriktig representasjon av oss eller de som er under vår kontroll. 

(e) Hvis du bruker dette nettstedet som forbruker skal ingenting i disse bruksvilkårene på noen måte begrense dine lovbestemte rettigheter. 

Refusjonspolitikk

Fordi nettstedet har implementert Instant Payment Notification (IPN) system, som gjør at tjenesten skal bli behandlet umiddelbart etter at behandlingsgebyret er betalt, gir vi ikke refusjon. Kostnaden for ETA-søknaden kan ikke refunderes og hvis et duplikat av ditt CANADA ETA enten eksisterer eller blir funnet for den/de reisende, er vi ikke i stand til å utstede en refusjon.

Vi tar eksepsjonelle omstendigheter i betraktning om noe skulle skje som er utenfor din kontroll, og vil vurdere refusjon for hvert individuelle tilfelle. Vennligst kontakt oss på support@eta-for-canada.com. 

Atskilt Ugyldighet

Hvis en eller flere av bestemmelsene i disse bruksvilkårene til enhver tid vurderes som ugyldige av en domstol, tribunal eller andre forum med kompetent jurisdiksjon, eller på annen måte dømmes til å måtte håndheves, skal den beslutningen ikke oppheve eller annullere resten av disse bruksvilkårene. Disse bruksvilkårene skal anses endret ved bestemmelser som endrer eller ugyldiggjør vilkårene, som nødvendig for at de ellers skal anses gyldige, lovlige og rettskraftige og  samtidig bevare sin hensikt, eller hvis dette ikke er mulig, erstatte en annen bestemmelse som er gyldig, lovlig og rettskraftig som vesentlig gir effekt etter deres hensikt. Enhver ugyldiggjørende bestemmelse eller øvrige bestemmelser skal være atskilt fra disse bruksvilkårene, slik at gyldigheten eller gjennomførbarheten av deres gjenværende bestemmelser, eller gyldigheten av bestemmelsen(e) under spørsmålet i noen annen jurisdiksjon ikke skal bli berørt. 

Hele Avtalen

Disse bruksvilkårene erstatter alle tidligere avtaler, arrangementer og uttalelser (med unntak av de der ansvar ikke er utelukket) mellom oss med hensyn til din bruk av dette nettstedet, og utgjør hele avtalen mellom oss om det samme.

Endring av Bruksvilkårene

Vi kan endre, tilpasse eller på annen måte endre disse bruksvilkårene fra tid til annen (for sikkerhetsmessige,- juridiske- eller forskriftsmessige årsaker, eller for å reflektere oppdateringer eller endringer i tjenestene eller funksjonaliteten på nettstedet) uten forvarsel. Din fortsatte bruk av dette området vil innebære en aksept av de endrede bruksvilkårene, og du bør vurdere dem før du gjør noen videre bruk av dette nettstedet. 

Om Oss

Dette nettstedet er gjort tilgjengelig for deg av sweet startup ltd og er ©eta-for-canada.com, 37 Warren Street, London, England, W1T 6AD. Alle rettigheter er reservert. 
Våre vanlige åpningstider er 0900-1800 mandag-fredag, unntatt helligdager.
Du kan kontakte oss ved å skrive til oss til adressen ovenfor, eller ved å bruke "kontakt oss"-skjemaet på dette nettstedet. 

Diverse

Disse bruksvilkårene skal ikke utgjøre eller anses å utgjøre et partnerskap eller arbeidsavtale mellom deg og oss.
Du kan ikke tildele, lisensiere, kontraktsfeste eller på annen måte overføre eller avtale noen av dine rettigheter eller forpliktelser under disse bruksvilkårene uten vår skriftlige samtykke.
Overskriftene i disse bruksvilkårene er bare til orientering og skal ikke tas i betraktning når bruksvilkårene tas til følge.

Oppsigelse

Vi forbeholder oss retten til å blokkere tilgang til dette nettstedet umiddelbart og uten varsel hvis vi, aktsom i god tro, får vite at du har unnlatt å etterkomme noen av disse bruksvilkårene. 

Tredjeparters Rettigheter

Ingen andre enn deg og oss vil ha noen rett under Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 til å håndheve bestemmelser i disse bruksvilkårene, uavhengig av om en slik person eller enhet har blitt identifisert ved navn, som et medlem av en bestemt klasse eller som ligner en bestemt beskrivelse. For å unngå tvil, skal intet i denne klausulen påvirke rettighetene til en tillatt oppdragstaker eller erverver.

Gjeldende Lov

Bruk av dette nettstedet og Tjenesten er underlagt engelsk lov, og du sier deg ugjenkallelig enig i at noen krav eller tvister som oppstår i forhold til, som følge av, eller i forbindelse med dette nettstedet (og all bruk du utfører av den eller Tjenesten og/eller muligheter som tilbys gjennom det) sendes til den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til de engelske domstoler.

Pass og visum

Du må ta kontakt med den aktuelle ambassaden eller konsulatet for denne informasjonen. Krav kan endre seg, og du bør sjekke for oppdatert informasjon i god tid før avreise. Vi beklager at vi ikke kan akseptere noe ansvar dersom du blir nektet adgang på fly eller i andre land grunnet at du ikke tar med deg korrekt pass, visum eller andre dokumenter som kreves av alle flyselskap, myndighet eller land. Helse: Anbefalte vaksinasjoner for reise kan endres når som helst, og du bør konsultere legen din for gjeldende anbefalinger før du drar. Helsekrav for din feriedestinasjon er skissert i brosjyren fra helsedepartementet med tittel "The Traveller's Guide to Health" (T4). Det er ditt ansvar å sikre at du får alle anbefalte medisiner og følger alle medisinske råd i forhold til din reise. 

Bruk av Nettstedet og/eller de tilbudte Tjenester skal skje på betingelse av streng forståelse av at Nettstedet og/eller tjenesten som tilbys ikke er delaktig i å gjengi råd og bør ikke brukes som grunnlag når du tar avgjørelser i forhold til reise eller øvrig. Informasjonen på Nettstedet og/eller tjenesten som tilbys er gitt uten uttalte eller underforståtte garantier knyttet til nøyaktighet, egnethet til formålet, kompatibilitet eller sikkerheten til noen komponenter av Nettstedet og eller tjenesten som tilbys. Bedriften garanterer ikke uavbrutt tilgjengelighet på Nettstedet og/eller tjenesten som tilbys, eller at noen representasjon eller utsagn på nettstedet vil være feilfritt.