Hva er de kanadiske eTA-kravene for reisende med flere statsborgerskap?

Redigert: jan. 04, 2024 | Tagger: Canada eTA-spørsmål, Canada eTA for flere statsborgerskap

Må jeg som kanadisk statsborger ha en eTA for å besøke Canada?

Nei, du trenger ikke eTA hvis du er kanadisk statsborger. Dette gjelder også personer med dobbelt statsborgerskap, for eksempel de som har et kanadisk pass og et pass fra et land som er kvalifisert for eTA. Hvis du forsøker å søke om eTA som innehaver av et kanadisk pass, vil systemet enten hindre deg i å sende inn søknaden, eller så vil eTA-søknaden din bli kansellert fordi du anses å være kanadisk statsborger.

Hvis du ønsker å reise til Canada uten eTA eller visum, trenger du et gyldig kanadisk pass eller en tillatelse under spesielle omstendigheter (se nedenfor).

Et kanadisk pass viser at den reisende har rett til å reise inn i landet uten å måtte søke om eTA eller besøksvisum. Det kanadiske passet må være gyldig ut den datoen du planlegger å returnere til hjemlandet ditt utenfor Canada.

What are the Canada eTA requirements for travellers with multiple citizenships?
Hvilke krav stiller Canada til eTA for reisende med flere statsborgerskap?

Kan jeg som statsborger i Canada og statsborger i et annet land fly til Canada med et pass som ikke er utstedt av Canada?

Kanadiske statsborgere, også de med dobbelt statsborgerskap, må fly til Canada med et gyldig kanadisk pass. Det finnes spesielle omstendigheter der kanadiske statsborgere kan reise til Canada uten kanadisk pass.

Nært forestående avreisedato

Et tilfelle er når en kanadisk statsborger skal reise inn i Canada i løpet av få dager, eller den reisende befinner seg på flyplassen og ikke har et kanadisk pass. Disse personene kan søke om en spesiell tillatelse. Hvis søknaden innvilges, får man tillatelse til å gå om bord på flyet med et ikke-kanadisk pass så lenge passet er gyldig.

Personer med dobbelt amerikansk-kanadisk statsborgerskap

Alle som reiser inn i Canada med et gyldig amerikansk pass, trenger ikke kanadisk pass, kanadisk visum eller eTA for å fly til Canada. Amerikanske statsborgere, inkludert de med dobbelt amerikansk-kanadisk statsborgerskap, må ha med seg passende legitimasjon og sørge for at de oppfyller de grunnleggende standardene og kravene for innreise til Canada.

Hva må jeg som amerikansk statsborger vise grensemyndighetene for å reise inn i Canada?

Amerikanske statsborgere, inkludert de med dobbelt amerikansk-kanadisk statsborgerskap, må vise egnet legitimasjon og sørge for at de oppfyller de grunnleggende kravene for å kunne fly til Canada. Alle som reiser med et gyldig amerikansk pass, trenger ikke kanadisk pass, kanadisk visum eller eTA for å reise inn i landet.

Må jeg søke om eTA hvis jeg har dobbelt statsborgerskap i USA og et annet land?

Du trenger ikke eTA for å reise inn i Canada, forutsatt at du reiser med et gyldig amerikansk pass.

Amerikanske statsborgere, inkludert amerikansk-kanadiske statsborgere, må ha med seg gyldig legitimasjon og oppfylle de grunnleggende kravene for å reise inn i Canada. Du trenger ikke kanadisk pass, kanadisk visum eller eTA for å fly til Canada hvis du reiser med et gyldig amerikansk pass.

Hvilke dokumenter må jeg som har permanent oppholdstillatelse i USA og Green Card ha med meg når jeg søker om eTA?

Når du søker om eTA, må du ha et pass fra det landet du er statsborger i, samt bevis på lovlig permanent oppholdstillatelse, for eksempel et gyldig amerikansk Green Card som viser at du har permanent oppholdstillatelse, eller et gyldig ADIT-stempel (Alien Documentation Identification and Telecommunications System).

Når du fyller ut en eTA-søknad, må du oppgi Green Card-nummeret eller ADIT-stempelnummeret i feltet som er reservert for nummeret på det amerikanske registreringskortet for utlendinger med permanent oppholdstillatelse, eller Green Card-nummeret.

Hva du må ta med deg til flyplassen: En eTA er elektronisk knyttet til passet, så du trenger ikke å skrive ut noen dokumentasjon som bevis på at du har en godkjent eTA. For å gå om bord på et fly til Canada må du imidlertid ha med deg passet du brukte da du søkte om eTA, samt bevis på at du har permanent oppholdstillatelse i USA, for eksempel et gyldig Green Card eller et pass med et gyldig ADIT-stempel.

Jeg har permanent oppholdstillatelse i USA og Green Card, men hjemlandet mitt vil ikke utstede pass til meg. Kan jeg sende inn en eTA-søknad med en annen type dokument?

Ja, det kan du. Hvis du ikke kan få pass fra hjemlandet ditt fordi myndighetene ikke vil utstede pass til personer som er fast bosatt i andre land, kan du sende inn en eTA-søknad ved hjelp av et I-571 U.S. Refugee Travel Document eller en I-327 Permit to re-enter United States.

Feltet i eTA-søknaden som er reservert for passnummeret, kan brukes til å angi det aktuelle reisedokumentet. Deretter opprettes det en elektronisk kobling mellom reisedokumentet og eTA-søknaden.

Hvis eTA-søknaden din blir godkjent, kan du reise til Canada uten visum. Vær oppmerksom på at når du reiser til Canada, uansett hvordan du reiser, bør du alltid ha med deg ditt gyldige Green Card som bevis på at du har lovlig oppholdstillatelse i USA.

Må jeg skaffe meg en eTA hvis jeg har permanent oppholdstillatelse i USA og Green Card og reiser med bil til Canada?

Du trenger ingen eTA når du reiser til Canada med bil eller båt. Du trenger bare en eTA når du flyr til Canada.

Når du reiser til Canada, må du alltid ha med deg bevis på at du har lovlig permanent oppholdstillatelse i USA, for eksempel et gyldig og ikke utløpt Green Card eller et ADIT-stempel (Alien Documentation Identification and Telecommunications System) i passet ditt.