Hva er en Canada Visitor Record?

Redigert: nov. 29, 2023 | Tagger: Forlenge besøk, Canada eTA, Besøksjournal

For mange reisende er et besøk i Canada en spennende mulighet. Men når det gjelder å forlenge oppholdet utover den første perioden som ble innvilget ved innreise, er det viktig å forstå nyansene i Canadas innvandringspolitikk. Det er her Canada Visitor Record kommer inn i bildet. I denne artikkelen vil vi gå nærmere inn på hva en besøksjournal er, hva formålet med den er, hvordan den skiller seg fra et visum eller en elektronisk reisetillatelse (eTA), og hvordan man skaffer seg en slik.

Hva er en Canada Visitor Record?

En Canada Visitor Record er et offisielt dokument utstedt av Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) som gir en person tillatelse til å forlenge oppholdet i Canada. Det er viktig å merke seg at en Visitor Record ikke er et visum. Det gir ikke adgang til Canada, men er et verktøy for å forlenge oppholdet i landet.

Formål og bruk

Hovedformålet med en Visitor Record er å forlenge den tiden en person har tillatelse til å oppholde seg i Canada. Dette kan være gunstig for turister som ønsker å utforske mer av Canada, forretningsreisende på lengre prosjekter eller personer som venter på behandling av en annen type visum eller immigrasjonssøknad.

Kriterier for berettigelse

 1. Gyldig status: Søkere må allerede være i Canada med gyldig status (f.eks. som besøkende, student eller arbeidstaker).
 2. Begrunnelse for forlengelse: En klar og gyldig grunn til å ønske å forlenge oppholdet i Canada.
 3. Økonomisk støtte: Bevis på at man har tilstrekkelige midler til å forsørge seg selv under det forlengede oppholdet.
 4. Vilje til å returnere: En intensjon om å forlate Canada etter endt opphold.

Hvordan søke

 1. Søknad på nett: Den foretrukne metoden er å søke på nettet på IRCCs nettsted.
 2. Nødvendige dokumenter: Dette kan omfatte passopplysninger, nåværende immigrasjonsstatus, bevis på økonomisk støtte og en detaljert begrunnelse for forlengelsen.
 3. Søknadsgebyr: Det er et gebyr knyttet til søknaden om besøkstillatelse.
 4. Behandlingstid: Behandlingstiden kan variere avhengig av ulike faktorer, blant annet hvor mange søknader som mottas.

Forskjeller fra visum og eTA

 • Besøksvisum: Et besøksvisum er et innreisedokument som gir personer rett til å reise inn i Canada. En Visitor Record er derimot for personer som allerede er i Canada og ønsker å forlenge oppholdet.
 • eTA: En eTA er også et innreisedokument for visumfrie utlendinger som reiser til Canada med fly. I likhet med et besøksvisum skiller det seg fra Visitor Record ved at det ikke gjelder forlengelse av oppholdet i Canada.

Begrensninger for Visitor Record

 1. Ingen gjeninnreise: En Visitor Record tillater ikke gjeninnreise hvis personen forlater Canada. Den er kun gyldig så lenge oppholdet i Canada varer.
 2. Ikke en vei til permanent oppholdstillatelse: En besøkstillatelse fører ikke direkte til permanent oppholdstillatelse i Canada.
 3. Begrensninger for arbeid og studier: Generelt gir ikke besøksbeviset rett til å arbeide eller studere i Canada. Det kreves separate tillatelser for disse aktivitetene.

Årsaker til avslag på søknaden

Søknader om besøkstillatelse kan avslås av flere grunner, blant annet på grunn av utilstrekkelige midler, manglende tilknytning til hjemlandet eller tvil om søkeren har til hensikt å forlate Canada etter det tillatte oppholdet.

Viktigheten av å overholde reglene

Det er svært viktig å overholde vilkårene for besøkstillatelsen. Hvis man blir for lenge eller ikke overholder vilkårene, kan man bli nektet å returnere til Canada i fremtiden.

Konklusjon

Canada Visitor Record er et viktig verktøy for dem som ønsker å forlenge oppholdet i Canada utover den perioden som opprinnelig ble innvilget ved innreise. Den skiller seg fra et visum eller en eTA, og har et spesifikt formål innenfor kanadisk innvandringspolitikk. Det er viktig for alle som vurderer å søke om en besøksjournal, å forstå søknadsprosessen, kriteriene for å komme i betraktning og journalens begrensninger. Ved å overholde vilkårene som er fastsatt av IRCC og opprettholde lovlig status i Canada, kan besøkende nyte lengre opphold i landet, enten det er for turisme, forretninger eller personlige grunner.