Hvordan oppdaterer jeg en kanadisk eTA?

Redigert: des. 09, 2023 | Tagger: Oppdater Canada eTA, Sjekk Canada eTA-søknad

Når en Canada Electronic Travel Authorization (eTA) er utstedt, er det ikke mulig å oppdatere eller endre søknadsinformasjonen. Dette omfatter endringer i personopplysninger, passopplysninger eller andre opplysninger som er oppgitt i eTA-søknaden. Det finnes imidlertid andre tiltak du kan iverksette, avhengig av hva slags oppdateringer du trenger.

Scenarioer der du må søke om en ny eTA

Hvis passopplysningene dine endres

Hvis du får nytt pass, må du søke om en ny eTA. eTA er elektronisk knyttet til passet ditt. Hvis du får nytt pass, blir den eksisterende eTA-en ugyldig.

Hvis endringen i dine personlige forhold i vesentlig grad påvirker opplysningene i eTA-søknaden (f.eks. endring av statsborgerskap, da dette vil bety nytt pass), må du søke på nytt.

Typografiske feil

Hvis det er mindre skrivefeil i eTA-søknaden din (f.eks. et feilstavet navn), kan du ikke rette disse i den eksisterende eTA-en. Da må du søke på nytt.

Hvis du har gjort en feil i eTA-søknadsskjemaet og skrevet feil passinformasjon, vil søknaden sannsynligvis bli avvist eller avslått, og du må søke på nytt.

Scenarier der du IKKE trenger å søke om en ny eTA

Endringer i omstendighetene

Hvis det skjer endringer i omstendighetene som ikke er relatert til passinformasjon (som endring i arbeidsforhold, adresse osv.), trenger du ikke å oppdatere eTA-en din. Selv om e-postadressen din er feil, kan du når som helst sjekke status for eTA-en din på nettet.

Kontroller at din nåværende eTA ikke lenger er gyldig før du søker på nytt, ved å sjekke statusen eller bekrefte at informasjonen du oppga, var feil. Hvis eTA-en din fortsatt er gyldig og endringene ikke gjelder passet ditt, kan du fortsette å bruke din nåværende eTA.

Hvis du er i tvil, kan du sjekke nettsidene til Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) eller kontakte dem for veiledning.

Konklusjon

For å oppsummere kan en eTA fra Canada ikke oppdateres når den først er utstedt. Hvis passinformasjonen din endres, eller hvis det er vesentlige feil i eTA-søknaden, må du søke om en ny eTA med korrekte opplysninger. For andre endringer, som adresse eller arbeidsstatus, er det ikke nødvendig å oppdatere eTA-en. Sørg alltid for at reisedokumentene dine er korrekte og oppdaterte før du reiser. Du kan når som helst sjekke statusen på eTA-en din ved å gå til eTA-statussjekken.