Rettigheter for flypassasjerer ved flyvning til Canada

Redigert: Nov 20, 2021 | Tags: Luftpassasjerlover, Canada reiserestriksjoner

For de som reiser til og fra Canada, overser Det canadiske transportbyrået (Canadian Transportation Agency, CTA) regler og rettigheter som gjelder flyvninger. Det er en mengde informasjon tilgjengelig for å sikre at passasjerer forstår regelverket og sine rettigheter når de reiser, som er gitt et sammendrag av her for referanse.

Klar kommunikasjon

Flyselskaper har en forpliktelse til å kommunisere klart med alle passasjerer, og dette inkluderer å informere kunder om retningslinjer for kanselleringer, forsinkelser, plassering av mindreårige, tapt eller skadet bagasje og grunner for å bli nektet ombordstigning, der dette gjelder. De må legge frem passasjerrettigheter klart, samt skissere måter å ordne opp i problemer på. Å informere reisende om grunner for eventuell forstyrrelse av flyvinger er også et krav. Flyselskaper er også forpliktet til å gi passasjerer regelmessige oppdateringer hvis det er forsinkelser, og sikre at passende kommunikasjonskanaler er tilgjengelig for funksjonshemmede.

Forsinkelser og kanselleringer

Der en flyvning blir kansellert eller forsinket, må flyselskapet skissere for passasjerer grunnene for kanselleringen eller forsinkelsen, standardene og omstendighetene de kan forvente der dette gjelder, og minimumsnivåer for kompensasjon du kan kreve hvis dette gjelder. I tillegg må flyselskapet forklare hvilke ressurser du har mot flyselskapet og eventuelle alternativer med CTA:

Det er også viktig at flyselskapet tilbyr en ny flyvning på det punktet denne er tilgjengelig, og hvis en flyvning er forsinket, må de gi en oppdatering hvert 30. minutt inntil en ny avreisetid blir gitt eller alternative reisearrangementer er gjort.

Når grunnen for en kansellering eller forsinkelse er underlagt flyselskapets kontroll og når det ikke er relatert til sikkerhet, er kunder kvalifiserte for en refusjon eller en ombestilling av flyvningen. Når en flyvningsendring slik som en kansellering eller forsinkelse er utenfor flyselskapets kontroll, har passasjerer rett til å ombestille.

Når man blir nektet ombordstigning på grunn av dumping.

Under visse omstendigheter er det færre seter tilgjengelig på et fly enn antallet passasjerer som har bestilt med flyselskapet og som har ankommet i tide med den relevante dokumentasjonen. Denne situasjonen er kjent som «dumping», og det er spesifikke regler som gjelder i denne situasjonen. Først må et flyselskap innledende be om frivillige som vil være forberedt på å bytte flyvninger, og der frivillige blir bekreftet, skal flyselskapet gi dem en ny reiserute som viser den nye statusen og detaljene.

Der frivillige ikke kan finnes, må flyselskapet ha en prioritetsombordstigningsprosedyre for å velge hvilke passasjerer som skal bli «dumpet». Dette kan for eksempel inkludere de med funksjonshemminger, familier og mindreårige som reiser alene. I tillegg skal flyselskapet ikke fjerne passasjerer som allerede er om bord av sikkerhets-, trygghets- eller helsegrunner.

Reisende som blir «dumpet» har rett til en spesifisert standard av kompensasjon og en ombestilling eller en refusjon, og flyselskapet skal klart kommunisere disse vilkårene og betingelsene.

Forsinkelser på rullebanen

Hvis en forsinkelse skjer når dørene på flyet allerede er lukket og flyet er klart for take-off, er dette kjent som en «forsinkelse på rullebanen», og flyselskap må tilby obligatoriske betingelser i disse omstendighetene, inkludert: tilgang til bad, tilstrekkelig varme, avkjøling og ventilasjon, passende mengder mat og drikke og de må også tilrettelegge for måter passasjerer kan være i stand til å kommunisere med andre som ikke er på flyet når mulig.

Hvis forsinkelsen varer i 3 timer eller mer, skal flyet returnere til gaten for avstigning. Unntak skjer i omstendigheter der dette ikke er gjennomførbart av trygghets- eller sikkerhetsgrunner, eller om det er en mulighet for at flyet kan ta av i en periode på opptil 45 minutter etter den 3 timers forsinkelsen.

Nekting av transport

For å sikre at du, når du ankommer gaten ikke opplever å bli nektet retten til transport, er det vesentlig at du har relevante og gyldige reisedokumenter, slik som passet ditt og gyldig reiseautorisasjon, som en canadisk eTA eller et besøkende-visum. Du må også oppføre deg på passende måte, og ikke gå glipp av innsjekkings- og ombordstigningstidsfrister. For å derimot kunne unngå eventuelle ytterligere grunner for å bli nektet reise, er det nødvendig for passasjerer å fullstendig kontrollere flyselskapets regler før flyvningen, og å forsøke å unngå forsinkelser under reisen til flyplassen.

Flybilletter

Kunder som kjøper flybilletter bør gjennomgå vilkårene og betingelser for billettene deres da noen flyselskaper vil kreve gebyrer for passasjerer som ønsker å endre flyvningsarrangementer. Kostnadene vil bli basert på typen billett kjøpt, tilgjengeligheten og prisen på en ny bestilling, samt tillagte skatter og gebyrer der gjeldende.

Reiserestriksjoner

En reservasjon utgjør ikke en reiserettighet og er kun en registrering av transaksjonen med et spesifikt flyselskap. Når en betaling er mottatt, gjøres en reservasjon, og flyselskapet vil utstede billetter koblet til reservasjonen som tillater en kunde å reise.

Det er viktig å kontrollere alle reservasjonsdetaljer du har blitt gitt før billettene blir frigitt av flyselskapet, og dette gjelder enten du gjorde bestillingen direkte med flyselskapet eller gjennom et reisebestillingsnettsted fra en tredjepart. Kontroller at navnet ditt er stavet riktig og korresponderer til passet ditt og andre dokumenter, og at informasjonen vist er korrekt.

Skadet, forsinket og tapt bagasje

Det er uunngåelig at bagasje noen ganger blir skadet, forsinket eller tapt av et flyselskap. I disse omstendighetene må passasjerer kontakte flyselskapet og sende en skriftlig klage innen 7 dager etter at bagasjen ble skadet. For tapt bagasje må et krav sendes inn innen en periode på 21 dager. Det er derfor viktig, hvis du har problemer med bagasje, å finne ut tidsfristen for krav til flyselskaper, ellers vil de kanskje ikke godta kravet hvis det er utenfor den gitte tidsperioden. Der bagasje blir funnet å være skadet, forsinket eller tapt, er krav for kostnader påført begrenset opptil omtrent 2300 dollar.

Barn under 14: Å sitte med en forelder eller verge

Flyselskaper har nå en forpliktelse til å sikre at de setter barn under 14 år i nærheten av en forelder, verge eller lærer. Avstanden et barn blir plassert fra forelderen eller vergen deres vil avhenge av barnets alder på reisetidspunktet. Barn under 5 bør være i et sete ved siden av en forelder, verge eller lærer. Barn mellom 5 og 11 må sitte på samme rad som en forelder eller verge, og de må ikke være atskilt av mer enn én rad. De i alderen 12 til 13 kan ikke være mer enn én rad atskilt fra en forelder eller lignende omsorgsperson.

Mindreårige som reiser alene

Enkelte flyselskaper vil akseptere barn fra 5 til 11 år som reiser alene, og vil tilby en eskorte gjennom innsjekking og ved ankomsten deres til en destinasjonsflyplass. Det er derimot vanligvis et gebyr involvert, så det er viktig å kontrollere et flyselskaps betingelser og gebyrer før bestilling av flyvninger for mindreårige som reiser alene.

Der internasjonal reise er involvert, må flyselskaper tilby retningslinjer med hensyn til mindreårige som reiser alene. De må ikke tillate at et barn under 5 reiser uten en forelder eller en verge og personen som følger barnet må være minst 16 år gammel.

Transport av musikkinstrumenter

Flyselskaper skal ha retningslinjer på plass med hensyn til transport av musikkinstrumenter. De må inkludere det korrekte gebyret i vilkårene og betingelsene sine, inkludert restriksjoner på størrelse, vekt og antall, samt alternativer når en flyvning blir endret tidspunkt for.

Å tilby tilgjengelig transport

De med funksjonshemminger har fundamentale rettigheter til tilgjengelighet når de reiser med et canadisk transportnettverk. Disse skal være klart beskrevet i flyselskapets retningslinjer og prosedyrer. CTA tilbyr assistanse med eventuelle bekymringer eller klager relatert til flyvninger fra og til Canada. CTA assisterer også med bus-, tog- og fergetransport som opererer mellom territorier og provinser, eller mellom USA og Canada, samt jernbanestasjoner og ferger og busselskaper plasser i Canada.

Annonsering som er alt-inkludert

Enhver reise som er annonsert i Canada, eller som har opprinnelse i landet, må vise flypriser der alt er inkludert i all kampanjelitteratur. Dette må inkorporere den totale prisen, inkludert alle gebyrer, skatter og avgifter, en minimumsbeskrivelse av flytjenestene tilbudt, slik at opprinnelsespunkt og destinasjon også er vist, samt spesifisere hvorvidt tjenesten er én vei, retur eller rundreise. Annonsøren må også oppgi eventuelle begrensninger på reise eller tilgjengelighetsperioder for reklamerte tilbud.

Konklusjon

Denne artikkelen har tilbudt en kort gjennomgang av passasjerrettigheter ved reise til eller fra Canada. Reisende bør gjøre seg kjent med sine rettigheter. I det tilfelle en regel eller en lov er brutt, kan reisende sende inn en klage til CTA angående et flyselskaps handling ved brudd på deres rettigheter og søke gjenopprettelse, når nødvendig, med assistanse fra CTA.