Viser artikler for "Canada eTA-berettigelse"

Ressurser og viktig informasjon om Canada eTA

Hvordan kan jeg søke om eTA med et amerikansk green card?

Redigert: nov. 29, 2023 | Tagger:: Grønt kort, Canada eTA-berettigelse, Canada eTA-krav

Å reise til Canada fra USA som permanent bosatt (Green Card-innehaver) innebærer spesifikke prosedyrer og krav, særlig når det gjelder innreisetillatelse. For de som ikke er kanadiske eller amerikanske statsborgere, kreves det ofte en elektronisk reisetillatelse (eTA) for å fly til eller reise gjennom en kanadisk flyplass. I denne veiledningen finner du trinnvise instruksjoner og viktige tips for…

Er jeg kvalifisert til å søke om Canada eTA hvis jeg har en helsetilstand?

Redigert: nov. 15, 2023 | Tagger:: Canada eTA-berettigelse, Innreisekrav til Canada

En av de viktigste oppgavene til Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC), Canadas innvandringsmyndighet, er å beskytte den kanadiske befolkningens helse. For å nå dette målet innhenter IRCC medisinsk informasjon fra potensielle innvandrere og kan hindre personer som antas å ha farlige sykdommer i å immigrere til landet. De samme restriksjonene gjelder imidlertid…

Innbyggere fra tretten land er nå oppført på listen over land som kan søke om eTA til Canada

Redigert: nov. 15, 2023 | Tagger:: Canada eTA-berettigelse, Canada eTA-søknadsskjema

Canada fortsetter å være et yndet reisemål for personer over hele verden, enten de er turister, forretningsfolk eller familiegjenforente. Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) er opptatt av å forbedre immigrasjonstjenestene og jobber kontinuerlig med å gjøre disse programmene mer effektive og rettferdige. Den 6. juni 2023 offentliggjorde IRCC at 13 nye land inkluderes i

Bakgrunnsspørsmål for kanadisk eTA

Redigert: jan. 04, 2024 | Tagger:: Canada eTA-spørsmål, Canada eTA-berettigelse, Canada eTA-søknadsskjema

Canada eTA-søknaden krever at søkerne oppgir informasjon om personlige forhold, reise-, arbeids-, kontakt- og reiseopplysninger. Søkere over 18 år må oppgi ytterligere informasjon om straffe-, innvandrings- og helsehistorikk under avsnittet om bakgrunnsspørsmål. Denne delen består av fire spørsmål, og svarene på disse vil i stor grad avgjøre sannsynligheten for å få søknaden manuelt behandlet av…

Avvisninger og kanselleringer av eTA

Redigert: jan. 04, 2024 | Tagger:: Canada eTA-berettigelse, Canada eTA-avslag, Canada eTA avslått

Canada eTA har gjort det enkelt for reisende å få reisetillatelse til Canada gjennom et elektronisk søknadsskjema. Selv om de fleste søkere får innvilget eTA, er det en liten prosentandel av søkerne som av en eller annen grunn får søknaden avslått eller kansellert. Det er viktig å forstå hva som ligger bak avslag og kanselleringer av eTA, da dette kan ha stor innvirkning…

Få det riktige visumet eller eTA for Canada

Redigert: jan. 04, 2024 | Tagger:: Canada-visum, Canada eTA-berettigelse, Canada eTA-krav, Canada eTA-krav

Siden innføringen av eTA i 2016 må besøkende som tidligere reiste visumfritt til Canada, nå skaffe seg en godkjent eTA eller visum før de går om bord på flyet til Canada. Hva som er riktig visum eller eTA til Canada for ditt reiseformål, avhenger av faktorer som passet eller reisedokumentet du bruker på reisen, hvilket land du er statsborger i, og hvordan du reiser inn i Canada.…

Hvordan søker jeg om kanadisk eTA?

Redigert: jan. 04, 2024 | Tagger:: Canada eTA-søknadsskjema, Canada eTA-berettigelse, Canada eTA-søknadstid, Canada eTA-spørsmål

En kanadisk eTA, eller Electronic Travel Authorization, er et påkrevd reisedokument for borgere fra land som er berettiget til eTA. Hvis du er statsborger i et land som er visumfritt i Canada, eller hvis du er lovlig bosatt i USA, trenger du en eTA for å reise til Canada. Det er enkelt å søke om eTA, men det krever en del forberedelser. Som med alle andre søknader…

Hvem er berettiget til en kanadisk eTA?

Redigert: des. 09, 2023 | Tagger:: Canada eTA-berettigelse, Innreisekrav til Canada

Er du kvalifisert for en kanadisk eTA? En kanadisk eTA, eller elektronisk reisetillatelse, er en vanlig måte å besøke Canada på. Det er imidlertid ikke alle som er kvalifisert for en eTA. Les videre for å finne ut mer om hvem som er kvalifisert for kanadisk eTA, samt alternativ reisedokumentasjon. Krav for å være kvalifisert Kanadisk eTA er bare tilgjengelig…