Tilbyr Canada Golden Visas?

Redigert: nov. 15, 2023 | Tagger: Canada Immigration, Canada Visa

Når man diskuterer innvandringsprogrammer for investorer, nevnes ofte begrepet "Golden Visa", som refererer til oppholdstillatelse eller statsborgerskap som gis gjennom betydelige økonomiske investeringer. Canada har imidlertid ikke noe "Golden Visa"-program, slik man finner i land som Portugal og Kypros. I stedet tilbyr landet en rekke programmer for forretnings- og investorinnvandring som kan føre til permanent oppholdstillatelse og eventuelt statsborgerskap. Denne artikkelen gir deg en grundig innføring i disse programmene, hvordan de fungerer, søknadsprosesser og kriterier for å komme i betraktning.

Oversikt over de kanadiske investorinnvandringsprogrammene

Canada tilbyr noen få fremtredende innvandringsprogrammer for investorer, deriblant Start-Up Visa Program, Self-Employed Persons Program og ulike Provincial Nominee Programs (PNP). Hvert program har sine egne særtrekk og kvalifikasjoner.

Visumprogram for oppstartsbedrifter

Dette programmet retter seg mot innovative gründere som har potensial til å bygge opp virksomheter i Canada som er konkurransedyktige på verdensbasis, og som kan skape arbeidsplasser for kanadiere. Vellykkede søkere kan få permanent oppholdstillatelse.

Program for selvstendig næringsdrivende

Dette programmet er utviklet for personer som har relevant erfaring, og som har til hensikt og evne til å gi et betydelig bidrag til Canadas økonomi. Fokuset ligger på kulturelle aktiviteter, idrett eller gårdsdrift.

Provinsielle nominasjonsprogrammer (PNP)

Flere provinser har egne innvandringsprogrammer for investorer som henvender seg til personer som ønsker å investere i en bestemt provins. Eksempler er Ontario Immigrant Nominee Program (OINP) og British Columbia Provincial Nominee Program (BC PNP).

Hvordan fungerer disse programmene?

Visumprogram for nyetablerere: Gründere må sikre seg støtte til oppstarten fra en utpekt organisasjon (risikokapitalfond, engleinvestorgrupper eller inkubatorer). Oppstartsbedriften må også oppfylle krav til eierskap, og gründeren må oppfylle krav til språk og bosettingsfond.

Program for selvstendig næringsdrivende: Søkere må kunne vise til minst to års relevant erfaring i løpet av de siste fem årene før de søker. De må også kunne bidra vesentlig til den kanadiske økonomien og oppfylle utvelgelseskriteriene for programmet.

Provincial Nominee Programs (PNP): Kvalifikasjonskriteriene for PNP-investorprogrammer varierer fra provins til provins. Generelt må søkerne vise at de er villige til å bo og investere i provinsen, oppfylle minimumskravene til investeringer og bidra til provinsens økonomiske vekst.

Hvordan søker man på de ulike programmene?

Søknadsprosessene varierer fra program til program. Vanligvis innebærer de imidlertid følgende:

Interessetilkendegivelse: Potensielle søkere melder sin interesse ved å opprette en nettprofil eller sende inn en søknad med informasjon om ferdigheter, arbeidserfaring, språkkunnskaper, utdanning og andre opplysninger.

Vurdering og invitasjon: Kanadiske immigrasjonsmyndigheter vurderer profilene og inviterer de høyest rangerte til å søke om permanent opphold.

Søknad om permanent oppholdstillatelse: Inviterte kandidater sender inn en fullstendig søknad om permanent oppholdstillatelse. Søknaden blir deretter vurdert i henhold til Canadas innvandringslovgivning.

Hvem er kvalifisert?

Kvalifikasjonskravene varierer fra program til program, men noen av de vanligste faktorene er:

Investeringsevne

For Start-Up Visa-programmet må gründere sikre seg en minimumsinvestering på 200 000 CAD fra et utpekt venturekapitalfond eller 75 000 CAD fra en utpekt engleinvestorgruppe. For PNP varierer minimumsbeløpene fra provins til provins.

Forretningserfaring

Hvert program krever at søkerne kan vise til relevant forretnings- eller ledererfaring.

Språkkunnskaper

Søkere må dokumentere at de behersker engelsk eller fransk.

Intensjon om å bosette seg

Søkere må vise at de har til hensikt å bosette seg i provinsen eller territoriet som er tilknyttet det spesifikke programmet.

Adgang til Canada

Alle søkere må ha adgang til Canada, det vil si at de ikke har noe kriminelt rulleblad eller utgjør en trussel mot Canadas sikkerhet.

Konklusjon

Selv om Canada kanskje ikke har et tradisjonelt "Golden Visa"-program, tilbyr landet en rekke innvandringsprogrammer for investorer som gjør det mulig for forretningsorienterte personer å bidra til Canadas økonomi og få permanent oppholdstillatelse. Disse programmene er en del av Canadas forpliktelse til å fremme økonomisk vekst og innovasjon, noe som gir et vinn-vinn-scenario for både investorer og den kanadiske økonomien. For alle som vurderer disse programmene, anbefales det å rådføre seg med immigrasjonseksperter for å finne ut hva som er best for akkurat din situasjon.